El centre

L’Escola La Torreta és una escola pública, catalana, de qualitat, activa, plural i integradora. Els nivells educatius que imparteix són el segon cicle d’educació infantil i tota l’educació primària

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA

 • L’edifici que acull l’Escola La Torreta és un dels més moderns del municipi, ja que durant l’any 2012, es van enderrocar les antigues construccions i s’ha construït un nou equipament escolar que està preparat per donar servei a dues línies educatives, amb tots els equipaments i serveis: aules d’infantil i primària amb suport  multimèdia, sala d’informàtica, cuina i menjador, aula d'experimentació, aula de plàstica, sala de psicomotricitat, i un gimnàs i pistes poliesportives.


PROPOSTA EDUCATIVA
 • Volem col·laborar amb les famílies per aconseguir el desenvolupament integral dels nostres alumnes, millorant els resultats acadèmics i fomentant la cohesió social.
 • Proposem una acció educativa que doni protagonisme a l’alumne i que faci de la relació alumne-mestre-família l’element central.
 • Com Escola Verda que som, volem fomentar els valors de respecte pel medi ambient, els hàbits saludables, la cura de l’entorn proper i la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus.


ACCIONS EDUCATIVES
 • Foment tant de l’acció tutorial individual com de la dinàmica de cada grup.
 • Organització del currículum orientada al desenvolupament de les competències bàsiques de cada nivell.
 • Ús d’estratègies didàctiques diverses, per fomentar la curiositat i les ganes d’aprendre: agrupaments flexibles, racons d’aprenentatge, projectes de classe...
 • Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’obrir nous horitzons de coneixement.
 • Tractament exhaustiu de les llengües: català, castellà i anglès, fomentant la comprensió lectora i la correcta expressió tant oral com escrita. La llengua estrangera es introduïda a l’educació infantil.
 • Suport educatiu per a grups en horari lectiu i no lectiu a aquells alumnes que requereixen una millora a l’aprenentatge de les àrees instrumentals (llengua i matemàtiques)
 • Atenció individualitzada d’alumnes amb necessitat educatives especials, posant al seu servei a professionals de l’EAP, a la mestra d’EE i altres mestres de suport.


PROJECTES D’ESCOLA
 • Projecte de salut: on treballem els hàbits alimentaris, la salut emocional...
 • Projecte de medi: on estudiem l’hort escolar, arbres fruiters, reciclatge...
 • Projecte de reutilització de llibres: on es fomenta el respecte i la reutilització dels llibres de text i del material escolar per tal de no malbaratar els recursos.
 • Projecte Cantània: on a cinqué de Primària es treballa el cant coral al centre amb la finalitat de fer una actuació amb altres escoles de la zona.


SORTIDES EDUCATIVES I CULTURALS
 • Al llarg del curs, el centre proposa unes sortides educatives relacionades amb els continguts del currículum de cada cicle. A més, els alumnes de P5, 2n, 4t i 6è fan unes jornades de Colònies, durant l’últim trimestre del curs.


SERVEIS
 • Menjador escolar: disposem de cuina pròpia (amb menú ecològic i de proximitat).
 • Acollida: els alumnes que ho necessitin poden accedir a l’escola a les 8 del matí, sota la supervisió de monitors especialitzats.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
 • L’AMPA de l’escola organitza diverses activitats extraescolars per les tardes en funció de les possibilitats i de les necessitats de la comunitat educativa. Durant el curs 2015-16 dintre del recinte escolar s’estan fent activitats extraescolars d'escacs, anglès, sambo, ukelele, teatre i dibuix manga.PREINSCRIPCIÓ
 • Del 30 de març al 7 d'abril de 2016.
 • Jornada de portes obertes el 2 de març de 2016 (a partir de les 16:45h).

Documentació a presentar

Imprès de sol·licitud de preinscripció, degudament omplert
Full d’empadronament al municipi
4 fotografies mida carnet
1 fotocòpia del llibre de família
1 fotocòpia del carnet de vacunacions
1 fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne (TSI)
1 fotocòpia d’un document d’identitat de cada tutor legal (DNI, NIE...)

Ens podeu trobar a


C/ Josep Torelló, 6, La Torreta
Telèfon/Fax: 93 870 34 38 
A/e: ceiplatorreta@xtec.cat